ધ્યાન કેન્દ્રો

ગુજરાતમાં આવેલા ધ્યાન કેન્દ્રોની યાદી

 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • પ્રિતમ નગર અખાડા , કોઠવાલા ફ્લેટસ ની સામેની ગલી , પાલડી , અમદાવાદ.
  સંપર્ક: શ્રી રામચંદ્રનજી
  ફોન : 9427952027
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સવારે ૯ થી ૧૧
 • સામૂહિકતા :

  200
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • નવું સિધ્ધેશ્ચર ગણેશ મંદિર, નવી રેલવે કોલોની પાસે, સુંદરમ કોમ્પલેક્સ ની પાછળ, સાબરમતી, અમદાવાદ
  સંપર્ક: રાકેશ શુક્લા
  ફોન: 7507252876
 • દિવસ / સમય :

  મંગળવારે સાંજે ૭:૩૦ વાગે
 • સામૂહિકતા :

  15
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • ગાયત્રી વિધાલય, બાપા સીતારામ ચોક, નવી ઓરિયન્ટલ બેન્ક ઓફ કોમર્સ પાસે, નિકોલ, નવા નરોડા,અમદાવાદ.
  સંપર્ક: ક​વિતા ખોખા​વત
  ફોન: 9265661512
 • દિવસ / સમય :

  શુક્રવારે સાંજે ૭ થી ૮:૩૦
 • સામૂહિકતા :

  50
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • વિમલા બાઈ ચિખલકર હોલ, દક્ષિણી સોસાયટી,સંતોષ મેડિકલ વાળી ગલી, મણિનગર, અમદાવાદ
  સંપર્ક: સંગીતા રાયકર​
  ફોન: 9426596157
 • દિવસ / સમય :

  મંગળવારે સાંજે ૬:૩૦ થી ૮
 • સામૂહિકતા :

  50
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • નાલંદા વિધાલય, નંદિગ્રામ સોસાયટી, નોબલનગર, નાના ચિલોડા, અમદાવાદ
  સંપર્ક: ક​વિતા ખોખાવત
  ફોન: 9265661512
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સાંજે ૬:૩૦ થી ૮
 • સામૂહિકતા :

  10
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • ભાઈકાકા બાલવાડી, એલિકોન બંગલા ની પાસે, લામ્ભવેલ બકરોલ રોડ,વલ્લભ વિદ્યાનગર, આણંદ
  સંપર્ક: શ્રી વિજય કુમાર પંચાલ /શ્રી રોહિત સાલ્વી
  ફોન નં: 9824163212 / 9726088946
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સવારે ૭:૩૦ થી ૮:૩૦
 • સામૂહિકતા :

  10
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • નેશનલ હાઈ સ્કૂલ, સરદાર પાર્ક પાસે, જીઆઇડીસી, અંકલેશ્વર,
  સંપર્ક: શ્રી મહેન્દ્ર યાદવ
  ફોન નં: 9426858389
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સાંજે ૬:૩૦ થી ૮:૦૦
 • સામૂહિકતા :

  90
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • ૐ સાઈ રેસીડેન્સી, રાજપીપળા રોડ, સોલ્ટ ફેક્ટરી ની પાછળ, અંકલેશ્વર
  સંપર્ક: શ્રી મહેન્દ્ર યાદવ/ શ્રી જય ભાઈ
  ફોન: 9426858389 / 9687157407
 • દિવસ / સમય :

  મંગળવારે સાંજે ૬:૦૦ થી ૮:૦૦
 • સામૂહિકતા :

  150
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • 11/2 , 12/1ૐ સાઈ રેસીડેન્સી, રાજપીપળા રોડ, સોલ્ટ ફેક્ટરી ની પાછળ, અંકલેશ્વર
  સંપર્ક: શ્રી મહેન્દ્ર યાદવ/ સીમા તિવારી
  ફોન: 9426858389 / 9687157407
 • દિવસ / સમય :

  શનિવારે સાંજે ૬:૩૦ થી ૮:૦૦
 • સામૂહિકતા :

  70
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • દિવ્યજીવન હોલ , C ડીવીઝન પોલીસ સ્ટેશન ની સામે, જાડેશ્વર રોડ, ભરૂચ
  સંપર્ક: મનોજ ચૌહાણ/ જગદીશતિવારી
  ફોન: 9425458591/ 9408721719
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સ​વારે ૯:૩૦ થી ૧૦:૩૦
 • સામૂહિકતા :

  15
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • સંત કંવરામ સિન્ધી હાઈસ્કૂલ, સરદાર નગર સર્કલ પાસે, ભાવનગર.
  સંપર્ક: શ્રીમતી રેખા જોષી
  ફોન નં: 7984395284 , 9978638892
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સવારે ૧૦ થી ૧૧:૩૦
 • સામૂહિકતા :

  25
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કન્દ્ર
 • ગાયત્રી મંદિર, બિલીમોરા
  સંપર્ક: શ્રી છગનભાઇ ટાન્ડેલ
  ફોન: 7874346395
 • દિવસ / સમય :

  સોમવારે સાંજે ૪ થી ૬
 • સામૂહિકતા :

  20
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • આનંદનગર, ગોવિંદ નગર થી ચાકલીયા રોડ જતા, ગોવિંદ નગર, દાહોદ સંપર્ક: શ્રી કલ્પેશભાઈ સોની / શ્રી ઉમેશભાઈ સોની ફોન નં: 9426327433 / 9426566511
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સવારે ૧૦:૩૦ થી ૧૨:૦૦
 • સામૂહિકતા :

  70
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • સાર્વજનિક સ્કૂલ, બીજા માળે, દમણ બસ ડેપોની સામે, નાની દમણ, દમણ-396210 (યુ.ટી)
  સંપર્ક: નરેન્દ્રભાઇ રસુલિયા
  ફોન: 8320836710, 9898556519
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સવારે ૧૦:૩૦ થી ૧૨:૦૦
 • સામૂહિકતા :

  30
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • કુમાર બાલમંદિર, ટાટા કેમિકલ્સ લિમિટેડ ટાઉનશીપ-૩૬૧૩૪૫, મીઠાપુર, દ્વારકા
  સંપર્ક: ડૉ.પ્રેમ નાગદેવ
  ફોન: 9227676107
 • દિવસ / સમય :

  ગુરૂવારે સાંજે ૭:૩૦ થી ૮:૩૦
 • સામૂહિકતા :

  15
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • વોર્ડ નં ૪ , સીંધોલોજી શાળાની પાછળ, આદિપુર, ગાંધીધામ
  સંપર્ક: ઇન્દ્રદેવ કુશ્વાહા
  ફોન: 9374529413
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સવારે ૧૦:૩૦ થી બપોરે ૧૨:૩૦
 • સામૂહિકતા :

  70
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • મહાત્મા ગાંધી વિદ્યા મંદિર, સેક્ટર 16, ગાંધીનગર
  સંપર્ક: શ્રી જી.સી પ્રધાન
  ફોન નં: 9427018140
 • દિવસ / સમય :

  શનિવારે સાંજે ૬:૩૦ વાગે
 • સામૂહિકતા :

  35
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • બાલમંદિર હોલ, મુ.પોસ્ટ-જલોત્રા, તા. વડગામ, જીલ્લો. બનાસકાંઠા
  સંપર્ક: શ્રી સરદારભાઈ .એ. પટેલ
  ફોન: 9428585812
 • દિવસ / સમય :

  શનિવારે સાંજે ૮:૦૦ થી ૯:૩૦
 • સામૂહિકતા :

  10
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • ન્યૂ એરા સ્કૂલ, બ્રૂક બોન્ડ કમ્પાઉન્ડ ની સામે, બેદી બન્દર રોડ, જામનગર - 361002
  સંપર્ક: શ્રી અનુપ સક્સેના
  ફોન: 9374857474
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સવારે ૧૦ થી ૧૨:૩૦
 • સામૂહિકતા :

  10
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • મહાદેવ મંદિર રોડ, મોર્ડન સ્કૂલ, લિમ્બડી સંપર્ક: સંદીપ પંચાલ
  ફોન: 9727171790
 • દિવસ / સમય :

  દરરોજ સવારે ૬ થી ૭
 • સામૂહિકતા :

  200
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • નવી બજાર, મુકેશ જ્વેલર્સ ની દુકાન, લિમ્બડી
  સંપર્ક: શ્રી મુકેશ જી. મોઢિયા
  bal3mukesh@gmail.com,
  bal3mukesh@yahoo.com
  Phone: 9825152964
 • દિવસ / સમય :

  ગુરૂવારે સાંજે ૮ થી ૯
 • સામૂહિકતા :

  200
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • દૂધસાગર ડેરી પાસે, સરિતા સાગર સોસાયટીની બાજુમાં, ફ્રૂટ સ્ટોક બિલ્ડિંગ 1 લા માળે, મહેસાણા -384002
  સંપર્ક: હિતેશ મિશ્રા
  ફોન: 9638895240
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સવારે ૧૦ થી ૧૧.૩૦
 • સામૂહિકતા :

  35
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • 62/એ, કર્મવીર સુંદરવન, મંજીપુરા, નડિયાદ
  સંપર્ક: બિનિતા ચોક્સી
  ફોન: 9558211544/ 9558210998
 • દિવસ / સમય :

  બુધવારે સાંજે ૬:૦૦ વાગે
 • સામૂહિકતા :

  15
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • સહસ્ત્રારધામ,નારગોલ, તા: ઉમરગામ, જિલ્લો: વાપી
  સંપર્ક: શ્રી અનિલભાઈ દમણિયા
  ફોન: 9824103540
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સવારે ૧૧:૦૦ વાગે
 • સામૂહિકતા :

  200
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • એ-૨૦૧, પરિક્રમા એપાર્ટમેન્ટ, ડૉ. આંબેડકર ચોક, લુનસીકુઈ સર્કલ, નવસારી
  સંપર્ક: સુનિતા વેલસ્કર
  ફોન: 9925476711
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સાંજે ૪ વાગે
 • સામૂહિકતા :

  7
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • રૂપાવત વાસ, પોસ્ટ: એડરાણા, તાલુકા: બડગાઉ, જિલ્લો: બનાસકાંઠા
  સંપર્ક: શ્રી કામરાજ પટેલ
  ફોન: 9426399282 / 9825576161
 • દિવસ / સમય :

  શનિવારે સાંજે ૮:૩૦ થી ૯:૩૦
 • સામૂહિકતા :

  7
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • આબુ હાઈવે, સર્કિટ હાઉસની સામે, બેંક ઓફ બરોડાની ઉપર, પાલનપુર
  સંપર્ક: શ્રીમતી ચંદ્રિકા ચૌધરી
  ફોન: 9737394497
 • દિવસ / સમય :

  બુધવારે સાંજે ૮:૩૦ થી ૧૦:૦૦
 • સામૂહિકતા :

  70
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • શ્રી હેમાંગીની આર. ડીસાગર , ઘર નંબર : 270/૩ ,મંદિર ફળીયા,પાદર દેવી મંદિરની બાજુમાં, સ્ટેશન રોડ, પારડી
  સંપર્ક: શ્રી હેમાંગીની ડીસાગર
  ફોન: 9924172238
 • દિવસ / સમય :

  મંગળવારે સાંજે ૪ થી ૬
 • સામૂહિકતા :

  40
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • રમેશચંદ્ર લાલભાઈ ટંડેલ , ઘર નંબર :15/43 , હરિ ૐ સ્ટ્રીટ, મુ.પો. ઉમરસડી માછીવાડ, તાલુકા પારડી, જિલ્લો: વલસાડ-396175
  સંપર્ક: શ્રી અશ્વિની ટંડેલ
  ફોન: 9737334051
 • દિવસ / સમય :

  ગુરૂવારે સાંજે ૫ થી ૬
 • સામૂહિકતા :

  15
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • રમેશભાઈ કીકુભાઇ હલપતિ , ઘર નંબર : 16/6/1 , ચૌટા ફલિયા મુ.પો. ઉમરસડી માછીવાડ, તાલુકા પારડી, જિલ્લો: વલસાડ-396175
  સંપર્ક: શ્રી અશ્વિની ટંડેલ
  ફોન: 9737334051
 • દિવસ / સમય :

  શુક્રવારે સાંજે ૫ થી ૬:૩૦
 • સામૂહિકતા :

  15
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • વી જે મોદી હાઇસ્કુલ, 150 ફીટ રીંગ રોડ, ગણેશ ટાટા શો રૂમની સામે, રાયયા રોડ ટેલિફોન એક્સચેંજ નજીક, રાજકોટ
  સંપર્ક: શ્રીમતી હર્શા લોટિયા
  ફોન: 8264330540
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સાંજે ૫:00 થી સાંજે ૬:00
 • સામૂહિકતા :

  10
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • નિર્મલ ચોખા મિલ, બંદર રોડ, સંજાણ, તા-ઉમરગાંવ
  સંપર્ક: શ્રી પરેશભાઈ પંચાલ , અનિલ મિસ્ત્રી
  ફોન: 7016606707, 7405663914, 9825567694
 • દિવસ / સમય :

  શનિવારે સાંજે ૪ વાગે
 • સામૂહિકતા :

  20
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • સમરવની સરકારી શાળા પાછળ, સમરવની, સિલવાસા
  સંપર્ક: શ્રી કે. સી. પરવાલ
  ફોન: 9904485953,7226004061
 • દિવસ / સમય :

  મંગળવારે સાંજે ૭ વાગે
 • સામૂહિકતા :

  150
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • ગોકુલ વિહાર કોમ્યુનિટી હોલ્, ટોકરખાડા , સિલ​વાસા
  સંપર્ક: અનિતા વાઘમારે
  ફોન: 8155020539
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સવારે ૧૦ વાગે
 • સામૂહિકતા :

  10
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • સરસ્વતી વિદ્યાલય, સપના પાન સેંટરની ગલી , નીલગીરી , નીલગીરી સર્કલ ,સુરત.
  સંપર્ક : અશોક , અતુલ
  ફોન: 8128003740 ,+919327017694
 • દિવસ / સમય :

  શનિવારે સાંજે ૬ થી સાંજે ૭
 • સામૂહિકતા :

  25
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • ધૂમકેતુ નાગર પ્રાથમિક શાળાનં: 218, કૃષ્ણ શેરી ભૂમિ કોમ્પ્લેક્સ , નજીક સુરભી ડેરી, અડાજણ , સુરત.
  સંપર્ક : મહેન્દ્ર વર્મા , પ્રવીણ શ્રીવાસ્તવ
  ફોન: 9825100944 , 9033695061
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સવારે ૧૦:૩૦ થી ૧૨:૩૦
 • સામૂહિકતા :

  100
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • શાળા નં: 257, નગર પ્રાથમિક શાળા , દિંડોલી, દિંડોલી બસ સ્ટેન્ડ, સુરત.
  સંપર્ક નં: ગૌરીબેન
  ફોન: 8866863834
 • દિવસ / સમય :

  મંગળવારે સાંજે ૬:૩૦ થી ૮
 • સામૂહિકતા :

  10
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • ભીખીબેન બી. દારુવાલા, નગર પ્રાદેશિક શાળા મૃ. નં. 38, ખડિલા હોસ્પિટલની બાજુમાં, આશાપુરી મંદિર અને સ્વિમિંગ પૂલની સામે , સુરત
  સંપર્ક નં: રૂપાબેન સંજયભાઈ
  ફોન: 9879279764, 9825375245
 • દિવસ / સમય :

  ગુરુવારે સાંજે ૬:00 થી ૭:૩૦
 • સામૂહિકતા :

  20
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કન્દ્ર
 • લેડીઝ કોમન હોલ, આર્ટસ ફેકલ્ટી, એમ.એસ યુનિવર્સિટી/ રેલ્વે સ્ટેશન ની સામે, વડોદરા.
  સંપર્ક: શ્રી જાનકી સિંઘ
  ફોન. નં: 9725015205
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સવારે ૧૦:૩૦ થી ૧૧:૩૦
 • સામૂહિકતા :

  150
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • એ 6 અને 7, જયરામ નગર, એર ફોર્સ રોડ, મકરપુરા, વડોદરા
  સંપર્ક: વી.કે. પાંડે, સી. પાંડે
  ફોન નં: 9969221325 , 9428304518
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સાંજે ૫:૦૦ વાગે
 • સામૂહિકતા :

  70
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • સી-૩ બાન્સુરી એપાર્ટમેન્ટ, પાશાભાઈ પાર્ક, નટુભાઈ સર્કલ પાસે, વડોદરા.
  સંપર્ક: શ્રીમતી દેવીકાજી
  ફોન નં: 7043405701
 • દિવસ / સમય :

  ગુરુવારે સાંજે ૭:૦૦ વાગે
 • સામૂહિકતા :

  20
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • 898, પશ્ચિમ રેલવે કોલોની, વલસાડ
  સંપર્ક: શ્રી નિર્મલ દવે
  ફોન: 9724049143 ,9879846841
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સવારે ૧0 to ૧૧
 • સામૂહિકતા :

  15
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • અંબામાતા મંદિર ,જી.આઇ.ડી.સી. ,વાપી
  સંપર્ક: લીલી મિશ્રા
  ફોન: 9978444162
 • દિવસ / સમય :

  ગુરુવારે સાંજે ૫:૩૦ વાગે
 • સામૂહિકતા :

  25
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • ભોલેબાબા આશ્રમ, નેશનલ હાઇવે સર્વિસ રોડ ની બાજુમાં, વાપી
  સંપર્ક: ફાલ્ગુનિ બેન​
  ફોન: 9081218365, 9427142852
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સાંજે ૪:૩૦ વાગે
 • સામૂહિકતા :

  75
 • સરનામું :

 • સહજયોગ ધ્યાન કેન્દ્ર
 • સોલ્સુમ્બા પ્રાથમિકશાળા, ઉમરગામ
  સંપર્ક: પ્રદીપ​ ચૌરસિયા
  ફોન: 8757673061
 • દિવસ / સમય :

  રવિવારે સ​વારે ૧૧ વાગ્યે
 • સામૂહિકતા :

  10